×

Đồng bộ sản phẩm từ Shopee về Bego

Để liên kết/ đồng bộ sản phẩm từ shopee về Bego, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Tại giao diện quản trị, bạn vào mục Sàn TMĐT > Shopee.

 (Ảnh)

Bước 2: Bạn chọn gian hàng shopee > Sản phẩm.

(Ảnh)

Bước 3: Ở Danh sách sản phẩm trên Shopee, bạn chọn sản phẩm muốn liên kết về Bego > Thêm sản phẩm. 

(Ảnh)

  • Chỉ thêm vào Bego: Sản phẩm được thêm vào Bego như 1 sản phẩm độc lập, không liên kết sản phẩm Shopee với Bego, không đồng bộ giá và tồn kho. Khi sản phẩm có đơn hàng trên Shopee, sản phẩm sẽ không bị trừ tồn kho trên Bego. 
  • Thêm và liên kết với Bego: Sản phẩm được thêm và liên kết với Bego, đồng bộ giá và tồn kho. 

Ngoài ra, bạn có thể tích chọn nhiều sản phẩm > Liên kết nhanh > Thêm sản phẩm vào Bego > Thêm sản phẩm vào Bego để liên kết nhiều sản phẩm cùng lúc. 

(Ảnh)


 

lượt thích Thích Không thích