×

Hướng dẫn sửa sản phẩm

Để thay đổi thông tin sản phẩm trên Bego - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Tại giao diện quản trị, bạn chọn mục Sản phẩm > Sản phẩm
  • Bước 2: Chọn sản phẩm cần sửa trong Danh sách sản phẩm.

Bạn có thể chọn sản phẩm bằng cách nhấp vào tên sản phẩm đó hoặc tìm kiếm sản phẩm bằng Mã sản phẩm/SKU.

  • Bước 3: Chọn những mục bạn cần sửa và đổi lại thông tin.

Bạn có thể thay đổi cả tên và mã sản phẩm/SKU. Cập nhật Phân loại sản phẩm, thêm hoặc xóa Ảnh sản phẩm và cập nhật Mô tả sản phẩm. 

  • Bước 4: Chọn Lưu lại để lưu tất cả những thông tin bạn vừa thay đổi.

Trên đây là các thao tác để chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên phần mềm quản lý bán hàng đa kênh Bego. 

Chúc bạn thành công!


 

lượt thích Thích Không thích