×

Tạo nhóm nhà cung cấp

Tính năng thêm mới nhóm nhà cung cấp trên phần mềm Bego giúp các chủ shop thuận tiện trong quản lý nhập hàng. 

Để thêm mới nhóm nhà cung cấp, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Ở mục Đối tác & Khách hàng, bạn chọn Quản lý nhà cung cấp > Nhóm nhà cung cấp > Thêm mới.

Bước 2: Tại hộp thoại Thêm mới nhóm NCC, bạn nhập tên nhóm, mã nhóm và ghi chú (nếu có).

Bạn có thể sử dụng mã nhóm do hệ thống tạo tự động hoặc tự tạo mã nhóm riêng. 

Bước 3: Bạn nhấn Lưu lại để hoàn tất thêm nhóm nhà cung cấp trên hệ thống.

Sau khi lưu, hệ thống sẽ thông báo bạn tạo thành công và hiển thị trong danh sách Nhóm nhà cung cấp. 

Trên đây là các bước đơn giản để tạo nhóm NCC trên Bego. Cảm ơn và chúc bạn thành công!


 

lượt thích Thích Không thích