×

Thêm mới khách hàng

Để thêm khách hàng mới lên hệ thống Bego, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập giao diện thêm mới khách hàng

Tại giao diện quản trị, bạn chọn mục Đối tác & Khách hàng > Quản lý khách hàng > Thêm mới.

 

Bước 2: Cập nhật thông tin khách hàng

Bạn nhập đầy đủ thông tin khách hàng bao gồm: Tên khách hàng, Nhóm khách hàng (nếu có), Số điện thoại, Email và Địa chỉ.

 

Bạn có thể thêm các thông tin khác của khách hàng tại mục Bổ sung.

 

Bước 3: Ở mục Áp dụng theo nhóm, bạn có thể nhập thông tin chính sách giá, chiết khấu cho khách hàng này hoặc tich chọn Áp dụng theo nhóm.

 

Bước 4: Ấn Lưu lại để hoàn tất

 

Bạn ấn Lưu lại để hoàn tất thêm mới khách hàng. Khách hàng sau khi được tạo thành công sẽ được hiển thị trong Danh sách khách hàng. 

 

Trên đây là hướng dẫn thêm mới khách hàng trên phần mềm Bego. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Chúc bạn thành công!


 

lượt thích Thích Không thích