×

Lịch sử mua hàng

Lịch sử mua hàng giúp bạn thống kê tất cả giao dịch của khách hàng với cửa hàng thông qua danh sách các mã đơn hàng. Bạn có thể dựa vào đây để theo dõi sức mua của khách hàng và từ đó có chính sách giá ưu đãi phù hợp với từng khách.

Để xem lịch sử mua hàng, bạn thao tác như sau: 

Bước 1: Bạn vào mục Đối tác & Khách hàng > chọn Tên khách hàng/ Mã khách hàng

 

Bước 2: Tại giao diện chi tiết khách hàng, bạn chọn thẻ Lịch sử mua hàng

Tại giao diện lịch sử mua hàng, bạn có thể theo dõi được thông tin của tất cả các đơn hàng: 

- Trạng thái của đơn hàng

- Trạng thái giao hàng/thanh toán

- Giá trị đơn hàng

- Chi nhánh ghi nhận đơn hàng

- Ngày tạo đơn hàng

- Ngày cuối cùng cập nhật sửa đơn hàng

 

Ngoài ra bạn có thể theo dõi được chi tiết công nợ khách hàng tại lịch sửa mua hàng.


 

lượt thích Thích Không thích