×

Thêm thông tin thuế

Để thêm thông tin thuế, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Tại giao diện quản trị, bạn chọn Cấu hình > Thuế > Thêm thông tin thuế.

Bước 2: Hoàn thiện thông tin trong hộp thoại Thêm mới, sau đó ấn Lưu lại để thêm chính sách thuế.

Để cập nhật thuế, bạn chọn Tên loại thuế trong danh sách thuế và thay đổi thông tin. Sau khi thay đổi thông tin, bạn nhấn Lưu lại để cập nhật hoặc Đóng lại để hủy bỏ cập nhật.

* Lưu ý: Bạn không thể sửa giá trị thuế khi đã áp dụng thuế đó trong một đơn hàng.


 

lượt thích Thích Không thích