×

Hướng dẫn xem nhật ký hoạt động

Nhật ký hoạt động là danh sách ghi lại toàn bộ các thao tác khi sử dụng Bego. Bạn có thể xem nhật ký hoạt động để kiểm tra các hoạt động đã diễn ra trên hệ thống.

Để xem nhật ký hoạt động, bạn vào mục Cấu hình > Nhật ký hoạt động

Toàn bộ thao tác của tài khoản trên phần mềm sẽ hiển thị và cung cấp cho bạn thông tin về người thao tác, chức năng, thao tác, nội dung và thời gian diễn ra hoạt động. 


 

lượt thích Thích Không thích