Đơn vị vận chuyển làm hỏng hàng nên khách yêu cầu trả hàng. Shop khiếu nại bên nào?

Shop bảo khách khiếu nại trả hàng/ hoàn tiền. Sau đó shop phản hồi lại với Shopee và cung cấp đầy đủ video đóng hàng theo đúng quy định

Mã vận đơn Shopee ở đâu?

Mã vận đơn Shopee chính là mã vận chuyểh hàng hoá mà Shopee cung cấp. Mã vận chuyển thường xuất hiện ngay dưới mục Tên đơn vị vận chuyển. Bạn lưu ý:

   + Đảm bảo thông tin chính xác về người gửi, người nhận, tên loại hàng hoá

   + Sau khi giao hàng cho bên vận chuyển sẽ có trạng thái vận đơn

   + Trạng thái vận đơn là yếu tố dể xác minh giao dịch giữa bên gửi và bên nhận

Bạn nên cẩn thận lưu lại mã vận đơn để trong trường hợp mất hàng, người mua không nhận được hàng hoặc có vấn đề phát sinh đơn hàng thì bạn sẽ cần có mã vận đơn để làm bằng chứng

Khách không xác nhận Đã nhận hàng thì mình có bị mất tiền không?

Sau 3 ngày khách không xác nhận thì Shopee sẽ tự động xác nhận giúp bạn.

Shop đồng ý Trả hàng/ Hoàn tiền cho khách thì chịu những gì?

Bạn sẽ phải chịu phí dịch vụ (phí thanh toán). Và sẽ bị tính tỉ lệ hoàn hàng, đủ tỉ lệ hoàn hàng sẽ bị tính sao quả tạ.

Mình gửi hàng đầy đủ sản phẩm nhưng bên giao hàng làm rách bao bì và mất hàng bên trong. Xử lý thế nào?

Nếu bạn có video quay lại lúc đóng hàng thì kiện đơn vị vận chuyển được. Nếu không thì đành chấp nhận, coi như rủi ro.

Sản phẩm ship tới khách nhưng bị vỡ hỏng, khách đòi ấn “Trả hàng/ Hoàn tiền” thì giải quyết thế nào?

Nếu khách có bằng chứng (video) chứng minh lúc bóc hộp ra bị vỡ thì bạn phải hoàn hàng cho khách. Nếu không có bằng chứng thì khách tự chịu.

Khách đặt đơn ship thường nhưng sau đó báo với mình là cần gấp thì mình có thể mang hàng ra bưu cục gửi không?

Bạn xem khách chọn đơn vị vận chuyển nào, bạn xác nhận đơn hàng rồi mang hàng ra đơn vị vận chuyển đó gửi hàng là được.

Mình muốn khách hàng được miễn phí phí vận chuyển nên để khối lượng là 100g liệu có vi phạm không?

Khi đơn vị vận chuyển mang về cân lại mà không đúng thì bạn sẽ chịu phí phạt. Bạn nên đặt cân nặng sao cho gần đúng hoặc thấp hơn một chút thôi.

Thời gian cho phép đổi trả hàng là bao lâu?

- Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng nếu chưa nhận được hàng hoặc sản phẩm nhận được có vấn đề trong vòng 7 ngày đối với sản phẩm thuộc Shopee Mall, hoặc 3 ngày đối với sản phẩm thường

- Người mua sẽ không thể gửi yêu cầu trả hàng/ hoàn tiền sau khi bấm “Đã nhận được hàng” hoặc quá thời gian quy định trên

Dùng điện thoại khác chỉ dùng Dữ liệu di động xong tự đặt hàng của mình có sao không?

Bạn nên tránh sử dụng chung tài khoản Google. Nên dùng điện thoại khác để đặt

Khách đặt hàng mà do sơ xuất sản phẩm mình lại hết hàng, không liên lạc được với khách vậy phải làm sao?

Shop tự huỷ đơn hoặc để quá thời gian chuẩn bị và giao hàng Shopee sẽ tự huỷ thì đều bị điểm phạt. Cách tốt nhất bạn nên gửi cho khách sản phẩm khác, nếu không đúng hàng khách sẽ tự hoàn đơn về và bạn trao đổi lại với khách

Đơn vị vận chuyển nào bị hoàn đơn nhiều?

Tuỳ bưu cục và nhân viên giao hàng từng nơi. Chính sách giao hàng của Shopee là: Giao 3 ca / 1 ngày, mỗi ca cách nhau 5 tiếng, không đồng kiểm, quá 3 lần sẽ hoàn đơn.

Khách mua hàng không tìm hiểu kỹ sản phẩm, không phải lỗi của sản phẩm. Giờ khách chọn Trả hàng/ Hoàn tiền thì nên làm gì?

Bạn có 2 cách xử lý:

   1. Khiếu nại lên Shopee, khách sẽ không đổi trả được (Có thể khách sẽ đánh giá sản phẩm của bạn thấp, ảnh hưởng đến những đơn sau)

   2. Đổi trả cho khách, chấp nhận mất đơn