Tax Invoice của Lazada là thế nào? Có phải xuất hoá đơn VAT cho khách không?

Tax Invoice của Lazada là hoá đơn bình thường. Bạn in toàn bộ chứng từ ra là được.

Lấy hàng hoàn do giao hàng không thành công của Lazada ở đâu?

Lazada sẽ trả về địa chỉ bạn đăng ký kho hàng trên tài khoản Lazada.

Mình mới lập shop bên Lazada, có đơn mà không biết Số hoá đơn của Lazada là gì?

Bạn điền gì cũng được, Số hoá đơn Lazada tạo ra để bạn dễ quản lý đơn hàng của bạn thôi.