Cho mình hỏi đánh giá khách hàng trên Lazada nằm ở đâu?

Hiện tại trên Lazada chưa có mục đánh giá khách hàng.