Đăng bài vào hội nhóm thì có nên bật tính năng bán hàng không? Có sợ ảnh hưởng đến trang cá nhân của mình không? Có bị Facebook bóp tương tác không?

Nên tắt đi. Nếu đăng qua Facebook Marketplace và tích chọn nhóm đăng thì không cần.